Isnin, 27 Julai 2009

Media Massa

MEDIA MASSA
Pengenalan
Media Massa adalah bahan-bahan media bercetak dan media elektronik yang merangkumi bidang yang amat luas. Komunikasi massa merupakan komunikasi yang penting dalam kehidupan kita. Setiap hari kita membaca surat khabar, buku, majalah, menonton televisyen dan radio. Televisyen, radio, surat khabar dan majalah adalah media yang penting dalam mencorakkan kehidupan manusia sama ada orang dewasa mahupun kanak-kanak. Oleh itu, kita sebagai pengguna seharusnya tahu bagaimana menggunakan media massa ini. Media massa tersebut boleh mempengaruh tanggapan kita terhadap kepentingan sesuatu isu dalam kehidupan kita seharian.
Televisyen atau TV merupakan satu alat yang berskrin yang menerima isyarat penyiaran dan menukarkannya kepada gambar dan suara. Kata televisyen (television) berasal dari kata tele (bererti jauh dalam Bahasa Greek) dan vision (melihat dalam Bahasa Inggeris). Menurut Braun HF 1, Jerman (1958), televisyen berbentuk seperti sebuah kotak. Setiap televisyen perlu mempunyai antenna untuk menerima siaran dari stesen pemancar. Kini, isyarat siaran boleh diterima dengan menggunakan kabel dan satelit. Sesetengah televisyen moden tururt boleh menerima isyarat dari computer dan konsol permainan (game concole) melalui soket penyambung khas.

4.2 Kesan Media Massa
Media massa terutamanya televisyen memberikan kesan yang berpengaruh
sekali kepada kanak-kanak. Mereka belum dapat menilai dengan lebih kritikal, jadi apa yang dilihat dipercayai, diikuti dan dilakonkan semula. Betapa berkesannya media massa dapat menukarkan pemikiran, sikap dan perlakuan penonton yang terdedah kepada media itu.
Terdapat beberapa tahap kesan media kepada manusia. Pada awal 1930-an dan 1940-an media begitu berkesan sekali menembusi dan menjangkau minda seseorang penerima. Media memainkan kesan yang universal terhadap sesiapa sahaja yang terdedah kepadanya.
Jika ditinjau dari segi golongan yang kerap menonton televisyen ialah golongan kanak-kanak yang berumur dua hingga lima tahun. Mereka menghabiskan masa menonton televisyen sebanyak tiga puluh jam seminggu. Manakala kanak-kanak berumur enam tahun hingga sebelas tahun menonton sebanyak dua puluh jam seminggu. Secara purata pemikiran kanak-kanak menerima beribu mesej dari rancangan televisyen yang mereka tonton dalam seminggu, misalnya dalam bidang pengiklanan dianggarkan membelanjakan 400 juta ringgit setahun untuk menyampaikan mesej-mesej iklan (Chagall, 1977). Oleh yang demikian kesan pengaruh media massa ini pada tahap yang tinggi kepada golongan yang lebih kerap menonton televisyen sahaja.

4.3 Jenis-Jenis Kesan Media Massa
Apabila kita meneliti kepada model-model kesan media massa, ianya mempunyai tiga model kesan media, iaitu;
1. Model Kesan Terhad (Limited Effect Model)
Model ini menyatakan bahawa media massa memberikan kesan yang kecil.
2. Model Kesan Sederhana (Moderate Effect Model)
Model ini ialah media massa dapat memberikan kesan yang banyak kepada penonton (penerima).
3. Model Kesan Penuh (Powerful Effect Model)
Model ini dapat menyumbangkan kepada kesan yang kuat kepada kebanyakan penerima.

Mengikut Teori Model Terhad, pengaruh media massa jarang-jarang sekali memberikan pengeruh penerima yang mana manusia tidak bergitu mudah mempercayai apa yang mereka tonton di televisyen. Pengaliran maklumat dua peringkat yang mana peminpin pendapat menerima maklumat terlebih dahulu sebelum menyebarkannya kepada pengikut-pengikutnya. Beberapa teori yang membuktikan kesungguhan model ini ialah;
1. Pengaliran maklumat dua peringkat: Lazarsfeld dan Katz (1954) dalam kajian mereka mengenai pemikiran calon.
2. Chaffee dan Rpzer (1986) membuat lakaran yang komprehensif yang mengambarkan hiraki media massa.
Sebenarnya dalam teori kesannya terhad, pendedahan kepada media massa adalah penting. Pemilihan kepada media massa adalah kecenderungan seseorang untuk mendedahkan dirinya kepada mesej yang menyokong sikap dan minat masing-masing dan sebaliknya mengelak daripada mengikut mesej yang bercanggah dengan sikap dan minat sendiri. Sebenarnya teori ini diutarakan oleh Sears dan Freeman (1967).
Di samping itu, pengaruh televisyen hanya pada peringkat sederhana sahaja. Ini bermaksud kesan sedarhana merangkumi kesan masa panjang pada diri seseorang. Kesan dari menonton televisyen bukan sahaja untuk hiburan semata-mata namum, memberi kesan masa panjang yang berfaedah. Misalnya, kesan menonton televisyen boleh memperkembangkan pengetahuan kita. Contohnya, belajar bahasa Inggeris dengan betul. Media boleh digunakan untuk menimbulkan suasana yang begitu bermakna sekali dalam drama-drama yang diminati. Contohnya drama Bawang Putih dan Bawang Merah di saluran TV3.
Mengikut Teori Kesan Penuh yang dirumuskan oleh Harold Lasswell (1934), menunjukkan kepada umum bagaimana komunikasi sehala berlaku seperti peluru yang ditembak. Hal ini dapat memberi gambaran media beroperasi seperti peluru yang dapat menembusi minda manusia dan terus membentuk emosi-emosi yang tertentu dengan isu-isu yang diutarakan oleh media.
Secara tidak langsung pengaruh kuat media berjaya merubah sikap dan perlakuan penonton. Golongan yang sangat dipengaruhi oleh media bertindak beremosi sekali apabila mereka melihat sesuatu yang baru yang ditayangkan di televisyen. Maka, di sini kuasa dapat memainkan dua peranan sebagai pembentuk kesetiaan kepada negara dan sebaliknya pembentuk kebencian kepada pihak lawan.
Penonton ataupun penerima maklumat dilihat sebagai seorang pasif dan begitu lemah untuk menyangkal pengaruh yang dipahat ke minda mereka. Lagipun penerima tidak berupaya menyangkal menyaring maklumat-maklumat yang begitu tajam dan bertenaga sekali untuk menusuk ke dalam minda mereka sehingga mereka tewas dengan sogokan mesej yang disalurkan. Lantaran dari itu golongan ini percaya bulat-bulat apa yang disarankan. Misalnya apa yang berlaku di Amerika Syarikat apabila Orson Wells pada tahun 1938 memberitahu orang Mars telah mendapat. Justeru itu, orang Amerika begitu percaya tanpa menyoal kebenaran berita itu.
Kesan media massa yang kuat, lebih-lebih lagi terhadap golongan yang rendah taraf pendidikan, kurang nilai social, kurang darjah sistem kepercayaan terhadap agama dan rendah darjah sosial dalam masyarakat masing-masing.

5.0 TEORI MASSA
5.1 Teori Penanaman (Cultivation Theory)
Teori ini merupakan hubungkait dengan penontonan TV dan pandangan orang ramai terhadap dunia. Menurut George Gerbner et. Al (1986), orang yang banyak menonton TV akan mengalami perasaan takut terhadap keganasan yang berlaku di dunia. Kini, banyak filem-filem yang berunsur keganasan. Banyak cerita dan berita yang disiarkan melalui TV seperti bencana alam, peperangan dan konklif kemanusiaan seperti kebuluran, wabak penyakit dan pelbagai lagi. Cerita dan berita seperti ini seandainya ditonton setiap hari akan secara tidak langsung mempengaruhi minda dan perasaan penonton. Kadang kala cerita TV ini akan terbawa-bawa ke tidur sehingga terminpi-mimpi akan peristiwa yang telah ditonton di dalam TV dan akan menyebabkan gangguan emosi.
Mengikut kajian Gerbner dan rakan-rakan mereka mendapati pembentukan perasaan takut atau penanaman disebabkan menonton TV lebih ketara dikalangan mereka yang menonton TV selama empat jam atau lebih. Beliau mengkategorikan penonton kepada yang kurang menonton ( 2 jam atau kurang) dan banyak menonton (4 jam dan lebih) dan melihat pandangan mereka terhadap isu-isu seperti peluang mereka untuk terlibat dalama kegiatan keganasan, perasaan takut berjalan pada waktu malam, tanggapan terhadap aktiviti pihak polis dan perasaan tidak percaya terhadap orang lain. Kejadian seperti ini akan mempengaruhi penonton yang banyak menonton rancangan TV dan apabila mereka dalam kegelapan secara tidak langsung kejadian dalam TV yang pernah mereka tonton akan mempengaruhi mereka pada masa itu.
Gerbner et.Al (1978) juga membentuk indeksi keganasan untuk menilai keganasan dalam TV. Dalam indeksi itu tindakan ganas merujuk kepada penggunaan kekuatan fizikal sama ada ada menggunakan senjata atau tidak ke atas diri sendiri ataupun orang lain; tindakan berbentuk ugutan, menyakiti, cubaan untuk membunuh diri atau pembunuhan. Program TV dianalisis untuk menentukan tahap keganasan. Dalam kajian beliau selama sepuluh tahun Gerbner mendapati gambaran terhadap keganasan tidak banyak berubah. Sebanyak dua pertiga daripada program waktu perdana mengandungi unsur-unsur keganasan dan dua pertiga daripada rak urutan bertindak ganas. Sesungguhnya menurut kajian yang beliau buat, pengaruh yang kuat kesan media ini adalah terhadap orang banyak menonton TV. Ini disebabkan orang yang banyak menonton TV akan memberikan jawapan yang melebihi keadaan yang sebenarnya.
Pandangan an tanggapan orang yang banyak menonton TV adalah berasaskan gambaran di TV dan bukan berdasarkan keadaan sebenar. Segala pandangan yang tersemai di hati mereka adalah dipengaruhi olah apa yang mereka tonton dari TV. Oleh yang demikian, bagi mereka yang banyak menonton TV, media massa telah menjadi alat yang membentuk serta menanamkan pandangan dan pemikiran mereka bahawa apa yang mereka lihat di dalam TV adalah gambaran yang sebenarnya. Tidak kurang juga mereka yang banyak menonton TV ini, tingkahlaku mereka banyak dipengaruhi oleh cerita-cerita yang mereka tonton. Misalnya, jika seseorang itu banyak menonton unsur-unsur ganas sejak kecil, maka mereka akan terpengaruh dengan unsur tersebut. Bukan itu sahaja, jika kita bandingkan dengan dunia kita semasa masih kanak-kanak lagi sekitar tahun 1970-an dahulu dan 1980-an kita ada menonton TV tetapi agak kurang kekerapannya. Mungkin kerana kita masih mundur dalam bidang tersebut lebih-lebih lagi tinggal di kawasan luar Bandar di mana elektrik pun didapati daripada generator dan tidak sepanjang masa. Apa yang hendak dijelaskan di sini ialah tentang sikap kita dahulu begitu hormat terhadap orang tua jika dibandingkan dengan budak-budak zaman sekarang. Bukan sahaja kita menghormati orang tua kita, bahkan di sekolah juga kita begitu menghormati guru kita.
Hasil kajian Gerbner et. Al menunjukkan gambaran bahawa kelompok masyarakat akan mendapat kesan yang sama sekiranya mereka banyak menonton TV. Menurut beliau, konsep utama untuk menjelaskan kesan penontonan TV dan perasaan takut iaitu ‘mainstreming’ dan ‘resonance’.
Mainstreming adalah proses di mana mereka yang banyak menonton TV (4 jam atau lebih) membentuk satu pandangan yang sama disebabkan terdedah kepada imej yang sama. Oleh yang demikian, pengaruh TV yang mendalam dalam diri mereka ini mempengaruhi pandangan mereka pada ideologi yang sama. Meskipun mereka tidak sama dari segi geografi, iaitu latar belakang namun media massa seperti TV telah menghubungkan mereka pada ideology yang sama. Masyarakat yang banyak menonton TV secara tidak langsung terdedah kepada imej yang sama. Justeru itu, pengaruh TV meninggalkan kesan yang mendalam kepada masyarakat dunia. Imej yang sama yang dipengaruhi oleh media ini telah melahirkan masyarakat yang tiada perbedaan politik dan ekonomi di kalangan mereka yang menonton TV. Mereka mempunyai pandang yang sama.
Konsep resonance menerangkan keadaan di mana ulang tayang keganasan di TV membuat kita mengalami semula peristiwa yang pernah menimpa diri kita. Misalnya, peristiwa kemalangan yang ngeri yang mereka alami. Walaupun peristiwa itu sudah berlalu namun peristiwa itu tetap segar dalam ingatan mereka apabila yang sama dalam TV.
Secara tidak langsung drama atau berita tentang kemalangan ngeri yang mereka tonton di TV, menyebabkan mereka yang pernah terlibat dalan kemalangan berkenaan mengulangi pengalaman tersebut dalam pemikiran mereka setiap kali menonton di kaca TV. Maka, kesan penanaman menjadi lebih kukuh dengan gambaran berulang di TV.
Sesungguhnya konsep ‘mainstreming’ dan ‘resonance’ menerangkan proses penanaman yang berlaku disebabkan menonton banyak program TV yang rata-rata menggambarkan dunia yang ganas.
Kini displin pelajr semakin merosok kerana banyak yang mereka tonton di TV. Mereka mahu meniru dan mencuba. Apa yang kita sangat sedih, generasi sekarang sangat liar dari segi percakapan dan tingkahlaku. Sikap ketimuran kita juga semakin lenyap. Tidak kurang juga pelajar-pelajar khasnya di sekolah menengah yang terlibat dengan masalah displin yang berat seperti mencuri, menagaih dadah, membuli dan sebagainya.
Pandangan Gerbner bahawa TV boleh membentuk rasa takut atau menanam rasa takut di kalangan mereka yang menonton TV lebih kerap. Walau bagaimanapun, tidak semua masyarakat dapat dipengaruhi oleh peristiwa yang ditayangkan di TV. Bagi masyarakat yang mempunyai pendidikan dan golongan terpelajar lebih bersifat terbuka dan tidak menerima bulat-bulat apa yang mereka tonton. Mereka lebih suka mengkaji dan membuat perbandingan sama ada sesuatu isu itu benar atau tidak benar.
Teori Penanaman berupaya menghuraikan sebahagian daripada kesan TV yang dapat membentuk perasaan takut di kalangan penonton. Justeru itu, kita sebagai pengguna seharusnya bijak memilih program yang berfaedah kepada kita. Kita perlu mengatur program yang baik untuk ditonton oleh generasi muda agar tidak terpengaruh dengan rancangan yang dapat meruntuhkan akhlak.

5.2 Teori Pengantungan (Dependency Theori)
Bagaimana masyarakat memerlukan media massa sehingga keadaan ada orang mengatakan seakan-akan tugasnya tidak lengkap sekiranya tidak menonton TV. Terdapat golongan masyarakat sangat mementingkan masa menonton berita. Golongan ini tidak mahu masa diganggu kerana semata-mata dia ingin mengikut berita-berita terkini di dalam TV. Mungkin dia merasa kesal dan rugi jika tidak dapat menyaksikan berita tersebut.
Kadang kala keadaan ini berlaku kepada diri kita, di mana kita merasakan bahawa berita yang dikatahui dari media sangat penting dan berguna dalam kehidupan kita. Sebagai contoh rancangan TV yang banyak membawa faedah seperti Rancangan Nona di TV3 sangat baik dan berguna bagi kaum wanita menguruskan rumahtangga.
Kajian menjelaskan bahawa pengantungan kepada media massa amat ketara di waktu ada perubahan, krisis dan bencana. Tsunami yang melanda Bandar Aceh pada tahun 2005 merupakan isu-isu semasa pada ketika itu. Sudah tentu pada masa itu seluruh penduduk menantikan perkembangan peristiwa tersebut agar tidak ketingggalan dan mengetahui apakah yang berlaku seterusnya kepada mangsa sama ada yang dapat diselamatkan. Mungkin kalau kita menyaksikan keadaan ini hanya melalui surat khabar sahaja tidak cukup untuk menyedarkan kita tentang bencana yang menimpa mereka. Namun melalui peristiwa yang kita saksikan di TV kita dapat menyaksikan dan mengetahui dengan jelas.
Bukan sahaja mesej berbentuk bencana yang ditayangkan terdapat juga berita sensasi seperti berita tentang penyanyi popular dan pelakon terkenal. Maka melalui rancangan seperti ini peminat-peminat dapat mendampingi para pelakon dan penyanyi pujaan mereka dengan lebih dekat.
Oleh yang demikian, saluran TV sangat penting kepada masyarakat kita khasnya bagi penduduk di kawasan luar bandar amnya. Di luar bandar kemudahan media yang lain agar sukar didapati. Pada masa sekarang hampir setiap keluarga di luar bandar mempunyai TV. TV adalah saluran maklumat yang penting.6.0 KESIMPULAN
6.1 Penutup
TV atau televisyen adalah media yang sangat penting kepada kita. TV dapat mencorak gaya hidup kita supaya lebih bermakna dengan ilmu yang kita timpa melalui TV. TV menghiburkan kita, malah dapat mengurus personality kita melalui beberapa program yang berkaitan dengan personality diri.
Namun kepentingan dan kebaikan TV, kita tidak seharusnya leka tanpa memilih programnya dengan bijak dan wajar bagi kegunaan kehidupan kita bukan semata-mata bermesra dengan TV sahaja.
Kita sebagai pengguna yang diberi Tuhan fikiran yang baik seharusnya tahu menilai buruk baik sesebuah rancangan TV yang ingin ditonton.


BIBLIOGRAFI


Everette E. Dennis, Arnold H. Ismach, Donald M. Gillmor. (1994). Isu-Isu Komunikasi
Massa. Kuala Lumpur.

Hamzah Hamdani. (1982). Media Massa Dan Peranannya Di Malaysia. Kuala Lumpur.

Giffin, E.M (2000). A First Look at Communication Theory (4th. Ed.).USA: McGraw Hill

Kerlinger, Fred N. (1973). Foundation of Behavioral Research. New York: Holt, Rinchart and Winston, Inc.

Littlejohn, S.W (1999). Theories of Human Communication (6th. Ed.). New York: Wadsworth

Mansur Ahmad Saman Ahmad Sebi. (1996). Peranan Media Dalam Masyarakat
Moden. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Prof. Madya Dr. Saodah Wok, Dr. Narimah Ismail, Prof. Dr. Mohd. Yusof Hussain.
(2003). Teori-Teori Komnikasi. Kuala Lumpur.

Salkind, N.J (2000). Exploring Research (4th. Ed) New Jersey: Pretice Hall

Saodah Wok, Narimah Ismail dan Mohd Yusof Hussain (2004). Teori- Teori.Komunikasi. Pahang: PTS Publications & Distributors Sdn Bhd

Syed Arabi ldid (1993). Kaedah Penyelidikan Komunikasi da Sains Sosial Kuala Lumpur: Dewan Bahasa da Pustaka

1.0 PENDAHULUAN
1.1 Pengenalan tentang media massa
Media Massa adalah bahan-bahan media bercetak dan media elektronik
yang merangkumi bidang yang amat luas. Komunikasi massa merupakan komunikasi yang penting dalam kehidupan kita. Setiap hari kita membaca surat khabar, buku, majalah, menonton televisyen dan adio. Televisyen, radio, surat khabar dan majalah adalah media yang penting dalam mencorakkan kehidupan manusia sama ada orang dewasa mahupun kanak-kanak. Oleh itu, kita sebagai pengguna seharusnya tahu bagaimana menggunakan media massa ini. Media massa tersebut boleh mempengeruh tanggapan kita terhadap kepentingan sesuatu isu dalam kehidupan kita seharian.
Televisyen atau TV merupakan satu alat yang berskrin yang menerima isyarat penyiaran dan menukarkannya kepada gambar dan suara. Kata televisyen (television) berasal dari kata tele (bererti jauh dalam Bahasa Greek) dan vision (melihat dalam Bahasa Inggeris). Menurut Braun HF 1, Jerman (1958), televisyen berbentuk seperti sebuah kotak. Setiap televisyen perlu mempunyai antenna untuk menerima siaran dari stesen pemancar. Kini, isyarat siaran boleh diterima dengan menggunakan kabel dan satelit. Sesetengah televisyen moden tururt boleh menerima isyarat dari computer dan konsol permainan (game concole) melalui soket penyambung khas.


2.0 Jenis-jenis kesan media massa dan kaitan dengan teori
Media massa terutamanya televisyen memberikan kesan yang berpengaruh
sekali kepada kanak-kanak. Mereka belum dapat menilai dengan lebih kritikal, jadi apa yang dilihat dipercayai, diikuti dan dilakonkan semula. Betapa berkesannya media massa dapat menukarkan pemikiran, sikap dan perlakuan penonton yang terdedah kepada media itu.
Terdapat beberapa tahap kesan media kepada manusia. Pada awal 1930-an dan 1940-an media begitu berkesan sekali menembusi dan menjangkau minda seseorang penerima. Media memainkan kesan yang universal terhadap sesiapa sahaja yang terdedah kepadanya.
Jika ditinjau dari segi golongan yang kerap menonton televisyen ialah golongan kanak-kanak yang berumur dua hingga lima tahun. Mereka menghabiskan masa menonton televisyen sebanyak tiga puluh jam seminggu. Manakala kanak-kanak berumur enam tahun hingga sebelas tahun menonton sebanyak dua puluh jam seminggu. Secara purata pemikiran kanak-kanak menerima beribu mesej dari rancangan televisyen yang mereka tonton dalam seminggu, misalnya dalam bidang pengiklanan dianggarkan membelanjakan 400 juta ringgit setahun untuk menyampaikan mesej-mesej iklan (Chagall, 1977). Oleh yang demikian kesan pengaruh media massa ini pada tahap yang tinggi kepada golongan yang lebih kerap menonton televisyen sahaja.
Apabila kita meneliti kepada model-model kesan media massa, ianya mempunyai tiga model kesan media, iaitu;
4. Model Kesan Terhad (Limited Effect Model)
Model ini menyatakan bahawa media massa memberikan kesan yang kecil.
5. Model Kesan Sederhana (Moderate Effect Model)
Model ini ialah media massa dapat memberikan kesan yang banyak kepada penonton (penerima).
6. Model Kesan Penuh (Powerful Effect Model)
Model ini dapat menyumbangkan kepada kesan yang kuat kepada kebanyakan penerima.

Mengikut Teori Model Terhad, pengaruh media massa jarang-jarang sekali memberikan pengeruh penerima yang mana manusia tidak bergitu mudah mempercayai apa yang mereka tonton di televisyen. Pengaliran maklumat dua peringkat yang mana peminpin pendapat menerima maklumat terlebih dahulu sebelum menyebarkannya kepada pengikut-pengikutnya. Beberapa teori yang membuktikan kesungguhan model ini ialah;
1. Pengaliran maklumat dua peringkat: Lazarsfeld dan Katz (1954) dalam kajian mereka mengenai pemikiran calon.
2. Chaffee dan Rpzer (1986) membuat lakaran yang komprehensif yang mengambarkan hiraki media massa.
Sebenarnya dalam teori kesannya terhad, pendedahan kepada media massa adalah penting. Pemilihan kepada media massa adalah kecenderungan seseorang untuk mendedahkan dirinya kepada mesej yang menyokong sikap dan minat masing-masing dan sebaliknya mengelak daripada mengikut mesej yang bercanggah dengan sikap dan minat sendiri. Sebenarnya teori ini diutarakan oleh Sears dan Freeman (1967).
Di samping itu, pengeruh televisyen hanya pada peringkat sederhana sahaja. Ini bermaksud kesan sedarhana merangkumi kesan masa panjang pada diri seseorang. Kesan dari menonton televisyen bukan sahaja untuk hiburan semata-mata namum, memberi kesan masa panjang yang berfaedah. Misalnya, kesan menonton televisyen boleh memperkembangkan pengetahuan kita. Contohnya, belajar bahasa Inggeris dengan betul. Media boleh digunakan untuk menimbulkan suasana yang begitu bermakna sekali dalam drama-drama yang diminati. Contohnya drama Bawang Putih dan Bawang Merah.
Mengikut Teori Kesan Penuh yang dirumuskan oleh Harold Lasswell (1934), menunjukkan kepada umum bagaimana komunikasi sehala berlaku seperti peluru yang ditembak. Hal ini dapat memberi gambaran media beroperasi seperti peluru yang dapat menembusi minda manusia dan terus membentuk emosi-emosi yang tertentu dengan isu-isu yang diutarakan oleh media.
Secara tidak langsung pengaruh kuat media berjaya merubah sikap dan perlakuan penonton. Golongan yang sangat dipengaruhi oleh media bertindak beremosi sekali apabila mereka melihat sesuatu yang baru yang ditayangkan di televisyen. Maka, di sini kuasa dapat memainkan dua peranan sebagai pembentuk kesetiaan kepada negara dan sebaliknya pembentuk kebencian kepada pihak lawan.
Penonton ataupun penerima maklumat dilihat sebagai seorang pasif dan begitu lemah untuk menyangkal pengaruh yang dipahat ke minda mereka.3.0 Teori-teori massa
3.1 Teori Penanaman (Cultivation Theory)
Teori ini merupakan hubungkait dengan penontonan TV dan pandangan orang ramai terhadap dunia. Menurut George Gerber et. Al (1986), orang yang banyak menonton TV akan mengalami perasaan takut terhadap keganasan yang berlaku di dunia. Kini, banyak filem-filem yang berunsur keganasan. Banyak cerita dan berita yang disiarkan melalui TV seperti bencana alam, peperangan dan konklif kemanusiaan seperti kebuluran, wabak penyakit dan pelbagai lagi. Cerita dan berita seperti ini seandainya ditonton setiap hari akan secara tidak langsung mempengaruhi minda dan perasaan penonton.
3.2 Teori

Soalan B ii

Pilih satu daripada teori komunikasi massa
Cara-cara teori yang dipilih dapat menereangkan satu fenomena komunikasi atau pengalaman sendiri.
Rujuk unit 5 & 6
Masyarakat Massa dan Budaya Massa

AG. Eka Wenats Wuryanta
PENGANTAR
Perkembangan media massa bagi manusia sempat menumbuhkan perdebatan panjang tentang makna dan dampak media massa pada perkembangan masyarakat. Pemahaman tentang masyarakat massa sempat menggoncang persepsi anggota masyarakat mengenai dampak media massa yang cukup signifikan dalam merubah tata sosial masyarakat.
Dalam perkembangan teori komunikasi massa, konsep masyarakat massa mendapat relasi kuat dengan produk budaya massa yang pada akhirnya akan mempengaruhi bagaimana proses komunikasi dalam konteks masyarakat massa membentuk dan dibentuk oleh budaya massa yang ada.
Bukan kebetulan bahwa dua pemahaman tentang masyarakat massa dengan budaya massa mempunyai titik permasalahan yang menggantung. Pertanyaan kritis yang perlu ditampilkan adalah sejauh mana hubungan antara masyarakat massa dengan produk budaya massa yang ada ? Apakah memang di antara dua konsep tersebut mempunyai hubungan antar entitas yang berdiri sendiri atau memang dua konsep itu mempunyai hubungan yang saling mengandaikan ?


TEORI MASYARAKAT MASSA DAN FUNGSI MEDIA MASSA
Sebelum masuk pada tesis utama teori masyarakat massa dan fungsi media massa, perlu diketahui terlebih posisi masing-masing teori yang mengembangkan persepsi tentang masyarakat massa dan fungsi media massa yang ada.
Dalam konsiderasi teori tradisional, tekanan tema utama dalam teori ini adalah bahwa ada posisi media dalam sebuah masyarakat. Di satu pihak, teori tradisional mengenai masyarakat massa dan media massa melihat secara pesimis, dalam arti bahwa media massa mempunyai pengaruh yang kuat dalam seluruh konteks sistem pengaruh pada masyarakat. Modernisasi dengan media massa sebagai salah satu perkembangan modern yang cukup signifikan ternyata memberikan pengaruh negatif bagi perubahan sosial.
Dalam bentuknya yang mulai modern, teori masyarakat masyarakat dan fungsi media massa - dalam perspektif empirik-kritis - melihat secara optimis persepsi yang berkembang dalam masyarakat atas perkembangan media massa. Artinya, bahwa masyarakat ternyata juga mempunyai kemampuan untuk mengontrol media massa berikut dampak-dampaknya.
Dari pemahaman seperti itu, terlihat bahawa media massa berperan untuk membentuk keragaman budaya yang dihasilkan sebagai salah satu akibat pengaruh media terhadap sistem nilai, pikir dan tindakan manusia. Pada titik tertentu, masyarakat massa mengembangkan sistem budaya massa. Dalam konteks yang hampir sama, terlihat dua ragam budaya massa yang bisa dihasilkan oleh masyarakat. Di satu pihak, budaya dalam konteks masyarakat massa dengan didukung oleh media massa dilihat sebagai entitas cair dan mampu menghegemoni sebuah masyarakat (terlihat bagaimana media mampu membentuk selera masyarakat atau membentuk cara pandang tertentu terhadap sebuah realitas, dll). Tapi di lain pihak, budaya dalam konteks masyarakat harus dilihat sebagai entitas yang juga turut membentuk media massa.
Hal-hal di atas yang membuat kita harus memahami masyarakat massa , fungsi media massa dan budaya massa sebagai proses timbal balik.
BUDAYA MASSA DAN BUDAYA TINGGI
Isi yang biasa diproduksi dan didiseminasikan oleh media massa adalah budaya massa. Hanya masalahnya sering makna budaya massa dipahami sebagai suatu yang “murahan”. Meskipun sebetulnya istilah budaya massa harus dipahami sebagai sesuatu yang baik, karena merujuk sebuah proses pluralisme dan demokrasi yang kental. Budaya massa adalah hasil budaya yang dibuat secara massif demi kepentingan pasar. Budaya massa lebih bersifat massal, terstandarisasi dalam sistem pasar yang anonim, praktis, heterogen, lebih mengabdi pada kepentingan pemuasan selera “dangkal”. Secara evaluatif dapat dikatakan bahwa budaya massa adalah simbol kedaulatan kultural dari orang-orang yang tidak terdidik.
Berbeda dengan budaya massa, budaya tinggi mempunyai sistem nilai dan evaluasi yang berbeda. Budaya tinggi lebih dilihat sebagai hasil produksi elite, terkontrol, secara estetis ternilai dan mempunyai standar yang ketat - tidak tergantung pad konsumen produk mereka.
Dari perbedaan definisi budaya massa dan budaya tinggi, kita dapat melihat bahwa secara sosial manusia membagi hasil produk kulturnya dalam konteks kultur yang berbeda pula. Ini berarti ada hubungan tak terelakkan bahwa kultur, konteks sosial dan media massa sebagai media penyebaran nilai sosial serta budaya.
IMPLIKASI BAGI TEORI SOSIOLOGI
Beberapa kajian sosial mengenai dampak media massa dalam sebuah masyarakat membuat persepsi baru bahwa media massa, masyarakat, budaya massa dan budaya tinggi secara simultan saling berhubungan satu sama lain. Corak hubungan faktor-faktor di atas bersifat “interplay”. Tentu saja perubahan makna sosial tersebut juga dipengaruhi oleh perkembangan sosial baru dalam era modernisasi. Dalam proses ini ada beberapa pertimbangan yang perlu dilihat.
Pertama, perkembangan media sampai pada satuan kecil masyarakat membuat kita harus membuat sikap baru dan lebih kompleks terhadap terminologi-terminologi sosial tradisional yang diyakini oleh masyarakat.
Kedua, perkembangan media massa baru seperti televisi sempat mengubah persepsi sosial masyarakat karena pengaruhnya yang sedemikian dahsyat. Bahkan dapat dikatakan bahwa televisi mampu menjadi sentra kehidupan sosial meski tidak menutup kemungkinan bahwa media cetak juga tetap mempunyai kekuatan yang cukup signifikan dalam masyarakat.
Ketiga, proses transisi sosial baru yang dialami oleh masyarakat menuntut kita untuk memperbaharui konsep sosial yang sudah ada. Proses transisi sosial baru juga mengandung paradoks, dalam arti bahwa proses diferensiasi struktural bersinergi dengan uniformitas kebudayaan. Bagaimana hal itu bisa didamaikan ? Proses paradoks ini akan berpengaruh bagaimana kita memaknai masyarakat massa, masyarakat industri, budaya massa dan budaya tinggi.
Keempat, maka diperlukan sistesa baru yang mengatasi kelemahan atau kekurangan konsep masyarakat massa dan sintesa baru yang mengatasi konsep pluralisme dan otoritarianisme modernisasi. Segmentasi dan fragmentasi masyarakat harus dimaknai kembali dalam konteks bahwa masyarakat dilihat sebagai sebuah kerangka sosial yang lebih kompleks. Proses pluralisme sosial yang sempat didorong oleh kehadiran media massa juga perlu mendapatkan posisi epistemologi, ontologi dan aksiologi baru. Masyarakat modern bersifat cair dan mobile. Pemahaman tentang ini juga akan mempengaruhi keseluruhan sikap yang diambil dalam proses perkembangan budaya masyarakat itu sendiri.
TINJAUAN KRITIS
Pemahaman tentang interdependensi dan independensi masyarakat massa dan budaya massa memang harus digugat. Tapi setidaknya ada beberapa masalah yang perlu diungkapkan.
Pertama, pemahaman masyarakat massa sebagai kesatuan entitas sosial. Apakah memang masih harus dipertahankan. Konsep masyarakat dalam proses globalisasi telah menghantarkan kita pada konsepsi mobilitas, heterogenitas dan sifat kecairan loyalitas makna kolektif masyarakat. Ketersebaran dan keterkaitan secara instan masyarakat global telah mengubah bahwa media massa tidak hanya dilihat sebagai entitas di luar masyarakat. Dapat dikatakan media massa adalah unsur penting dalam masyarakat global. Masyarakat global adalah masyarakat informasi. Masyarakat yang di satu pihak sangat tergantung dengan media massa. Tapi di lain pihak, masyarakat menjadi penentu dan pemain kunci media massa itu sendiri. Saya kira konsep interdependensi harus menjadi konsep sentral dalam perkembangan masyarakat, budaya massa dan budaya tinggi.
Kedua, ambiguitas dalam perkembangan masyarakat modern juga berakibat pada tumbuhnya kegamangan prioritas nilai dalam mengevaluasi media massa sebagai unsur pokok kebudayaan. Permasalahannya tidak lagi terletak pada bagaimana kita harus bersikap pada media massa, budaya massa dan budaya tinggi tapi sejauh mana manusia tetap mampu menjadi pembuat simbol (masters of symbol) yang dihasilkan oleh media massa, budaya massa atau budaya tinggi.
Ketiga, sulit juga apabila kita mau menentukan siapa mempengaruhi siapa dalam perkembangan dunia media massa, masyarakat massa dan budaya massa yang ada. Interkoneksi antara ketiga unsur tersebut sangat kental sehingga pada titik tertentu kita tidak bisa menarik yang tegas garis demarkasi antara media massa, masyarakat massa dan budaya massa. Mana yang harus didahulukan ? Kalau terjadi independensi antar unsur, sejauh apa ? Kalau terjadi interdependensi, atas ukuran apa ?

1 ulasan: