Isnin, 27 Julai 2009

STRATEGI PERHUBUNGAN AWAM

1. Senaraikan 10 tugas asas pengawal perhubungan awam yang bertugas di kementerian
dan jabatan kerajaan Malaysia. (15 markah ).

2. Senaraikan 10 publik pengawal perhubungan awam dalam sesebuah organisasi
( 15 markah ).

3. Sila jelaskan dengan ringkas, lima komponen asas perhubungan awam seperti yang
diperjelaskan oleh Mogel (1993).

4. Jelaskan dengan ringkas apakah yang dimaksudkan dengan etika perhubungan awam
penting kepada seseorang pengawal perhubungan awam (25).

5. Apakah yang anda faham tentang pendekatan 5W/1H? Kaitkan pendekatan ini dengan
etika perhubungan awam di Malaysia.


Catatan : Maksud 5W/1H

- 5W = why,when,what,where,who
- 1H = how

Tiada ulasan:

Catat Ulasan