Ahad, 8 Mei 2011

JMK221 FIKSYEN MELAYU MODEN


1.0 PENDAHULUAN

Gaya bahasa atau unsur keindahan ialah cara seseorang menggunakan bahasa sebagai wahana untuk menyampaikan pemikiran atau pandangan terhadap sesuatu tema atau persoalan melalui karya. Gaya bahasa juga terdiri daripada beberapa unsur. Unsur – unsur ini digunakan oleh pengarang atau karyawan untuk beberapa tujuan. Contohnya,dengan menggunakan unsure gaya bahasa repetisi, seseorang karyawan itu akan dapat memperjelaskan atau menguatkan sesuatu cerita. Manakala, dengan menyelitkan loghat daerah pula,sesuatu yang dipaparkan itu akan memberi kesan yang lebih hidup atau realistik kepada pembaca. Antara unsur gaya bahasa yang lazim digunakan dalam sesebuah penulisan adalah seperti diksi ( pemilihan kata ), ayat, bahasa perbandingan dan estetika bahasa ( keindahan bahasa ).Kemahiran menggunakan gaya bahasa akan memancarkan keindahan dalam sesuatu karya di samping menonjolkan keperibadiaan penulis kerana biasanya seseorang penulis memiliki gaya bahasanya yang tersendiri, dengan cara ini seseorang pengarang dapat memanipulasikan bahasa dalam sesebuah karya ciptaannya.

Gaya Bahasa yang tersendiri ini memperlihatkan jati diri seseorang pengarang dalam menyampaikan cerita. Lazimnya pengarang akan menggunakan pelbagai unsur bahasa yang dimanipulasikan dengan gaya kreativiti masing – masing dalam menghasilkan sesebuah karya. Ini kerana gaya bahasa menjadi tulang belakang sesebuah karya. Gaya bahasa yang indah, baik, matang dan berfungsi akan menjadikan sesebuah karya itu lebih menarik serta istimewa sekali gus mengangkat martabat sesebuah karyanya.

1.2 Definisi gaya bahasa

Menurut Mana Sikana dalam bukunya Kritikan Sastera: Pendekatan dan Teori (1986:160), gaya bahasa ialah kajian terhadap keseluruhan karya yang berpusat kepada penggunaan bahasa. Ia bertujuan untuk memperlihatkan sejauh mana keberhasilan seseorang pengarang itu mengolah bahasa yang sesuai sebagai penerapan karya kreatif yang bersifat imaginatif, figuratif, dan simbolik yang mampu mengukuhkan pemikiran.

Keris Mas menyatakan bahawa gaya bahasa meliputi kebahasaan yang menimbulkan rasa khusus yang mengandungi estetik. Termasuk dalam manipulasi ini ialah pemilihan kata, pemilihan struktur sintaksis, pemakaian dan pemilihan bahasa figuratif, ungkapan, peribahasa, kiasan dan penggunaan pola konvensional dan sebagainya.

Kamaludin Muhamad ( Keris Mas ),dalam buku beliau Perbincangan Gaya Bahasa Sastera ( 1998:13), gaya bahasa bermaksud cara atau ragam bahasa itu dipakai, khususnya dalam tulisan atau karangan.Penggunaan atau pemakaian bahasa mempunyai jenis – jenis yang khusus. Khusus untuk maksud- maksud yang tertentu seperti untuk menghuraikan ilmu pengetahuan, untuk berucap kepada khalayak ramai yang tidak terpelajar, untuk menulis berita dalam akhbar – akhbar, untuk mengarang rencana atau esei, untuk kegunaan perundang-undangan,untk ilmu Sains dan teknologi dan lain – lain, termasuk gaya untuk karangan yang mengharukan dan membangkitkan perasaan seni.

2.0 PENGOLAHAN GAYA BAHASA DARI DUA BUAH TEKS WAJID: TEH DI BUKIT TINGGI oleh Nor Faridah Manaf dan KEPIKUNAN oleh Shanon Ahmad.
Kita akan mengutip beberapa potong ayat daripada cereka fiksyen Melayu moden yang terpilih. Kita akan meneliti bahasa yang digunakan dalam potongan itu. Kemudian kita bincangkan kemungkinan – kemungkinan gaya lain yang boleh dipakai oleh pengarang , berdasarkan ayat – ayat, frasa, ungkapan, pilihan kata, ketepatan dan kesesuaian makna yang terdapat pada potongan – potongan cerpen itu nanti. Disamping itu kita akan berbincang tentang watak, latar, gagasan dan pemikiran pengarang. Selain daripada itu kita juga akan berbincang tentang bahasa yang digunapakai oleh pengarang semasa awal cerpen, pertengahan, konflik dan pelaraian ceritanya.
Petikan dari cerpen Teh di Bukit Tinggi :
Kereta buruknya merangkak memanjat bukit tinggi itu. Di belakang kereta itu terpampang besar pelekat ini : Jutawan akan Datang Anda. Aku tergelak besar. Siapakah gerangan badut ini, hatiku tertanya-tanya.Kami semua menuju ke destinasi yang sama:majlis minum teh di bukit tingi di Malaysia. Kami semua mendapat jemputan seorang ahli politik yang sedang naik namanya.Orang mengatakan dia pilihan nombor tiga dan bakal menjadi Perdana Menteri dalam masa dua atau tiga pilihan raya lagi. Aku dijemput sebagai wartawan sebuah surat khabar terkenal di Negara ini. Surat khabar yang dikatakan menjadi telunjuk kerajaan yang memerintah. Ini tidak benar. Sama sekali tidak benar. Kami ini telah merdeka.Kami telah lama mempunyai kebebasan bersuara. Kebebasan menulis. Barat Cuma mengada – adakan cerita jika ini tuduhan yang datang daripada mereka tali – tali barut mereka di tanah air, tempat darahku akan tumpah hingga ke saat – saat terakhirku. Mempertahankan sebuah kemerdekaan. Sebuah martabat. Sebuah identiti.
Kereta buruk itu semakin tersengguk – sengguk. Sekali sekala kelihatan seperti enjinnya akan mati terus. Ikwan, jurugambar menemaniku mengemaskan tali pinggang keselamatannya sambil berkata,”Kalau kereta Si badut ini menggelongsor ke belakang kita akan terkubur di dalam hutan ini tanpa batu nisan.”
( Nor Faridah Abdul Manaf, “Teh di Bukit Tinggi”, hlm 285-286 )
Tiap – tiap gaya melahirkan kesan tertentu. Gaya memakai ayat gabungan yang kompleks yang mengandungi beberapa idea yang kita lihat dalam permulaan cerpen ini, ianya dapat memberi kesan kepada kita jalan ceritanya. Diantara kesannya adalah kita telah dibawa dekat kepada objek yang diceritakan, kita tidak saja melihat satu objek yang utama tetapi segala yang ada disekeliling objek tersebut, disamping itu kita juga measa seolah – olah objek utama bersatu dengan segala disekelilingnya melalui gerak, perlakuan bahkan perjalanan fikiran atau perasaan atau suasana benda – benda itu, yang hidup atau yang tidak hidup. Amat terasa bahawa tiap – tiap kata yang dipakai mempunyai makna yang tepat dan sesuai, seperti perkataan : buruknya, badut, terpampang,menyukarkan, menemani dan sebagainya. Ini dapat kita lihat daripada permulaan cerpen ini, ianya senang untuk difahami oleh khalayak pembaca.
Penulis juga menyelit gaya bahasa personifikasi iaitu dalam potongan ayat Kereta buruknya merangkak memanjat bukit tinggi itu. Disamping itu terselit juga unsur bahasa simile dalam perenggan kedua potongan ayat Siapakah gerangan badut itu, Macam lebat hitam rambut dikepala. Kita macam telu di hujung tanduk. (ms 289). Potongan ayat Kereta buruk itu semakin tersengguk – sengguk, merupakan metafora yang digunakan oleh penulis untuk mengambarkan keuzuran kereta yang digunakan oleh Datu’ Dr. Taufik dalam karyanya. Unsur gaya Bahasa epitet terselit dalam ayat Surat khabar yang dikatakan menjadi telunjuk kerajaan yang memerintah. Terdapat juga unsur hiperbola diselit didalam cerpen ini iaitu dalam ayat Kata – katanya ( ayat – ayat al_Quran dan hadis cair di lidah ) dan pergaulannya dengan orang yang biasa (ms 291.) Terdapat juga unsur satira dalam ayat bagi mengambarkan bertapa tidak senangnya hati penulis ini dengan watak Dato’ Dr. Taufik ini jelas dalam potongan ayat Kadang – kadang aku hampir termuntah juga dengan ilusi mereka ini.(ms291). Gelaran badut juga merupakan unsure gaya bahasa satira bagi gelaran kepada pemandu kereta dan juga penumpang di dalamnya. Ini menunjukkan bertapa tidak senang hati penulis dengan kahadiran orang tersebut.Terdapat juga unsur gaya bahasa Paralipsis, dalam ayat berikut Siapakah pengikut – pengikutnya ?Kalau raja, ada rakyat, Kalau pemimpim,ada pengikutnya. ( ms 291).
Di pertengahan cerpennya ini, penulis juga menggunakan bahasa Inggeris sebagai mengambarkan bahasa penulis merupakan seorang yang terpengaruh atau pun untuk memanjakan gelaran ayah beliau dengan panggilan Daddy, mummy dan I love you sebab itulah tulisan ini dicondongkan supaya pembaca tahun bahasa perkataan daddy mummy dan I love you itu merupakan perkataan dari bahasa asing. Potongan ayatnya adalah seperti begini Daddy pasti marah jika tahu aku telibat dalam majlis – majlis seperti ini. Daddy selalu kata jangan campuradukkan politik, agama dan profesionalisme kewartawanan kita. (ms 289-290). Depan mummy, I love you, I love you. Belakang mummy, daddy angkat budak sekolah atau yang tidak habis sekolah bawa makan angin ke Tokyo, Hong Kong, Jakarta. Mummy dibawa ke London, New York, Paris.
Penulis juga bahasa Arab dari ungkapan dialognya menyebut “ Assalamualaikum. Maaf jika kereta saya terlalu perlahan di hadapan anda sepanjang jalan tadi” (ms 287 ).
Semasa konflik penulis menyelitkan beberapa perkataan dari bahasa Arab yang digunakan seperti akhlak,misyar, syaitan, ulama, muta’ah, taksub dan berkhutbah. Penggunaan bahasa Arab ini mudah dan senang difahami oleh khalayak. Terdapat juga unsur bahasa inuendo dalam dialog yang digunakan seperti ayat “ Ya Dato’, kadang – kadang kita sendiri yang menyerahkan kunci rumah kepada musuh sendiri.
Dipeleraian cerpen ini pula penulis terdapat penggunaan unsur bahasa anafora yang digunakan seperti potongan ayat, Aku mencelah selagi aku masih boleh mencelah kerana Dato’ apabila bercakap, dia bercakap tanpa noktah. (ms 294). Terdapat juga unsur gaya bahasa sinisme pada potongan ayat “ Kau sentiasa bijak,” kata Ikwan marah – marah. (ms 295). Dalam dialog yang berbunyi “ Turun bukit lebih mudah daripada menaikinya, Ikwan. Terutama jika ada kereta buruk dihadapannya.” ( ms 295 ), dalam dialog ini terdapatnya unsur gaya bahasa ironi, iaitu ianya menyatakan tentang makna yang bertentangan. Namun demikian terdapat juga unsur bahasa polisinden dalam dialog “ Mereka terlalu taksub akan dunia tanpa sempadan, mungkin Dato’ ? Dialog ini juga boleh juga kita katakan dialog yang mempunyai penjelasan. “Itu! Cuba kautengok itu, Sarina. Bukan itu Dato’ Dr. Taufik ?” Ada baiknya juga jika dialog itu diberi keterangan supaya pembaca benar-benar dapat memahami apa yang diceritakan oleh penulis.
Terdapat beberapa watak yang ditonjolkan oleh penulis cerpen ini diantaranya ialah : Cik Sarina – Seorang pemberita dari akhbar tempatan, Ikwan – seorang jurugambar yang menemani Cik Sarina. Dato’Dr. Taufik – dianggap sebagai badut, seorang ahli politik, Angie- sebagai penyambut tetamu, Ustaz Ishak al-Hafiz – tukang baca doa dimajlis minum teh di bukit tinggi, Steven Chan, Micheal Arumugam- pengikut Dato’ Dr. Taufik. Ah Kong – mekanik kereta . Dato’Dr. Taufik. Cerpen ini berlatar belakangkan: Latar Tempat – Di jalan raya, bilik minum teh. Latar masa- waktu siang dan pagi. Latar masyarakat- masyarakat majoritinya beragama Islam, masyarakat majmuk. Manakala gagasan dan pemikiran penulis cerpen ini ialah mencari tentang perkembangan politik yang berlaku di sesuatu tempat, dimana seorang ahli politik yang pada mulanya digambarkan sebagai seorang yang berkarisma untuk memimpin sesebuah masyarakat yang bijak bertutur kata, tahun tentang ajaran agama Islam dan berkelulusan tinggi rupa – rupa seorang yang hanya indah khabar dari rupa dan perangainya, kerana diakhir sekali cerpen ini, ianya mengambarkan siapakan sebenarnya ahli politik ini, pada mulanya ahli politik ini menunjukkan sifat merendah diri dengan menggunakan sebuah kereta yang buruk, apabila habis sahaja menghadiri majlis tersebut, beliau menaiki sebuah kereta BMW sport yang harganya menjejah ratusan ribu ringgit dan tambahan ula ada seorang wanita yang berambut perang menanti beliau di dalam keretanya. Seandainya dia seorang yang beragama dan ikhlas sudah pasti dia tidak akan menyuruh prempuan tersebut mewarnakan rambutnya, samada perempuan itu isterinya ataupun anaknya. Kita fikirlah sendiri untuk mencari konklusinya.
Mari pula kita lihat petikan cerpen Kepikunan oleh Shanon Ahmad :
Begitu ketokohan sian dan begitu ketokohan malamnya. Siangnya dian senantiasa bergantung bagai bola yang terang- benderang dengan hikmahnya untk menghidupkan dan juga sekali gus melahirkan suasana untuk kehidupan bagi semua; baik untuk melihat atau menikmati kewarnawarnian. Dan bila ia terbenam waktu malamnya ia melahirkan pula ketenangan, ketenteramam dan suasana untuk istirihat.
Sinarnya menjahang membakar belulang dan bahang senantiasa memijar. Dana malamnya dia berundur seketika bagai sengaja hendak bersantai dan berlega – lega,bagaikan hendak menegang urat saraf yang siangnya berlusuh dan bergelutan. Dan besoknya dia membahang dan terus meminjar lagi; tidak kira sama ada hujan dari langit mencurah dan membanjiri atau Sungai Paya Terendam melimpah ruang sepanjang siang sepanjang malam.
Sesungguhnya dirinya senantiasa berbahang dan memancar cahaya tanpa tangguh – tangguh dan sekali gus pula memancar cahayanya itu kepada segala yang lain;tak kira di mana sahaja dan siapa sahaja.
( Shanon Ahmad “ Kepikunan hlm” 185-186 )
Untuk memberi gambaran yang tepat, pengarang menulis secara terperinci tentang sesuatu perkara. Perincian penulisannya ini menyebabkan khalayak pembaca benar-benar berpuas hati . Inilah pelukisan bahasa dalam sesebuah karya sastera, yang ditampilkan oleh Shanon Ahmad ini. Pengarang dapat membawa pembaca untuk membaca seterus tentang cerpen Kepikunan ini. Pada pengolahan bahasanya ternyata amat berbeza dari cerpen Teh di Bukit Tinggi, kerana kebanyakan bahasa yang digunakan dalam cerpen ini begitu puitis dan sederhana sekali. Kesederhanaan gaya dalam keratin karya ini juga dapat dikesan dari penceritaan yang mencampuran antara deskripsi suasana dengan deskripsi apa yang ada dalam fikiran atau perasaan watak. Ini jelas kita lihat suasan semasa awal pengarangan cerita ini.
Sinarnya menjahang membakar belulang dan bahang senantiasa memijar. Dana malamnya dia berundur seketika bagai sengaja hendak bersantai dan berlega – lega,bagaikan hendak menegang urat saraf yang siangnya berlusuh dan bergelutan. Dan besoknya dia membahang dan terus meminjar lagi; tidak kira sama ada hujan dari langit mencurah dan membanjiri atau Sungai Paya Terendam melimpah ruang sepanjang siang sepanjang malam.( ms185)
Adam masih berdaya merenungi alam, melihat langit dengan segala keajaibannya, merenungi gelagat Sungai Paya Terendam yang memisahkan Taman Beris JAyanya dengan Taman Mengkuang. Hujan masih diharapkannya. Dan Adam kadang – kadang asyik sahaja sepanjang siang memikirkan gelagat hujan yang penuh nikmat dan juga penuh bala bencana itu. ( ms 187)
Ini adalah deskripsi suasana atau situasi dan disambung terus dengan: Sesungguhnya dirinya senantiasa berbahang dan memancar cahaya tanpa tangguh – tangguh dan sekali gus pula memancar cahayanya itu kepada segala yang lain;tak kira di mana sahaja dan siapa sahaja.( ms 185)
Darinya ada nikmat darinya ada azab. Dan nikmat hujan bersekali gus dengan azab hujan mencurah turun melimpah Sungai Paya Terendam.( ms 187)
Ini adalah deskripsi yang difikirkan oleh Adam yang hamper terasa seperti interior monolog. Gaya seperti ini memang memberikan rasa kesederhanaan kerana pada lahirnya kita mengikuti penceritaan , narration,oleh pengarang tetapi secara perasaan kita sebenarnya mengikuti juga penceritaan oleh watak dalam cerita itu sendiri. Memang ada gaya yang memakai interior monolog atau memakai stream of consciousness panjang – panjang dan terpisah dari induk narration. Gaya seperti ini memang lebih merupakan gaya tersendiri yang dapat disebut khas gaya interior monolog atau stream of consciousness.Kebiasaanya lebih serius bentuk dan isinya. Gaya yang kita lihat dalam keratan karya ini memandukan antara narration dengan interior monolog secara tidak sedar. Ini yang menyebabkan terasa agak sederhana, dan kesederhanaan itu memberikan kenikmatan estetik.
Selain daripada itu terdapat juga pelbagai gaya bahasa yang digunakan oleh pengarang, untuk menarik minat khlayak pembaca, diantara unsur gaya bahasa yang dapat dikesan pada awal cerpen, pertenghan, semasa konflik dan pelaraiannya adalah seperti berikut :
Begitu ketokohan sian dan begitu ketokohan malamnya. Siangnya dian senantiasa bergantung bagai bola yang terang- benderang dengan hikmahnya untk menghidupkan dan juga sekali gus melahirkan suasana untuk kehidupan bagi semua; baik untuk melihat atau menikmati kewarnawarnian. Dan bila ia terbenam waktu malamnya ia melahirkan pula ketenangan, ketenteramam dan suasana untuk istirihat. ( ms 185).
Ini merupakan keratan yang menggunakan gaya bahasa imej, ianya mengambarkan tentang keadaaan ketokohan seorang tua yang bernama Adam. Selain daripada itu terdapat juga unsur gaya bahasa metafora dalam keratan :
Dia terus bernafasjuga macam air sungai yang jernih; tidak membiarkan dirinya terliuk begitu mudah dicemarkan oleh sebarang susukan; baik susukan yang berupa syaitan yang senantiasa menunggu dalam setiap perjalanan atau merupakan nafsu yang asyik ternganga menunggu habuan, atau dunia yang serba gemerincing dan pesona ini mahupun susukan dari manusia yang kebanyakkannya sudah terluput fitrah, terhakis manusiawi itu. (ms 187-188).
Terdapat juga unsur gaya bahasa pengulangan ataupun tautologi yakni membuat perulangan pada kata kata atau frasa sebelumnya, yang sebenarnya jelas maksudnya seperti dalam beberapa keratan ayat yang digunakan oleh pengarang : Adam masih fasih untuk membedakan yang mana satu yang berlagak fatamorgana yang mana satu yang bergidadan.(ms 188).
Sesungguhnya bukan Adam sendiri yang menimbulkan tikaian demi tikaian itu, tohmahan demi tohmahan itu sehingga tersalah tanggapan dari orang ramai yang tinggal berjiran dalam Taman Beris Jaya mahupun salah tanggapan dari anak cucu dan para menantunya sendiri yang tinggal sebelah menyembelah.( ms 188)
Pengarang juga turut menggunakan beberapa unsur gaya bahasa Arab Seperti : beristigamah, thalib,fiil – fiil, berzikrulmaut, bertilawah, bertahajud,bertazkiyyah al-nafs ,bertasfiyyah, kitabullah, ghaib, berwirid, Subhanallah, Alhamdulillah, juz, Husnul Khatimah dan Su’ul Khatimah. Tedapat juga bahasa Jepun iaitu perkataan Tsunami .Kecekapan penggunaan bahasa asing ini jelas terbukti dengan jelas dalam karya penulis cerpen ini.
Dipertengahan dan koflik cerpen ini terdapat unsur gaya bahasa metafora yakni unsur gaya bahasa perbandingan terus yang bersifat memberi perbandingan terus. Metafora ini dapat menolong penulis melukiskan sesuatu gambaran yang jelas melalui komprasi atau kontras. Ianya dapat member perbandingan antara dua hal atau benda untuk mencitakan sesuatu kesan metal yang hidup walaupun tidak dinyatakan secara eksplisit, kita lihat beberapa contoh dari keratan cerpen ini :
Menteri itu adlah matahari. Wakil rakyat itu hendaklah macam matahari. (ms 192 – 193).
Apakah Orang Tua Seperti Adam ini macam kain buruk yang hanya layak dibuang ke bucu – bucu dan dipijak – pijak sahaja (ms 193).
Tedapat juga unsur gaya personifikasi yakni melekatkan sifat – sifat insani kepada barang yang tidak bernyawa dan idea yang abstrak, seperti keratan :
Air hujan dari hulu menunjah turun, menghayutkan reba dan sampah sarap dan bangkai dan segala yang usang – usang yang hamper sebulan Sungai Paya Terendam berhamil dengannya.( ms 197)
Semua kerenah manusia dalam bentuk sampah sarap dan sisa – sisa itu habis dikuakkan dan dihanyutkantindih – menindih,lonjak – melonjak.(ms 198).
“ Merdeka itu sungai.”
“Merdeka itu hujan.”
“Merdeka itu angin.”
Diantara dialog yang terdapat dalam cerpen ini yan menggunakan gaya bahasa abstrak.
Terdapat beberapa gambaran watak yang ditonjolkan oleh penulis dalam cerpennya ini, diantaranya ialah :
Watak Adam – orang tua yang dianggap oleh anak dan menantu serta orang kamapung yang sudah berpikun. ( seorang yang berjuang tentang cara menyambut kemerdekaan tanah air ),watak Salamah- isteri yang taat setia kepada suaminya Adam. Watak Zulfakar – anak kepada Adam, Solehah – anak menantu perempuan Adam dan Diana – cucu kepada Adam.
Manakala cerita berlatarkan beberapa tempat di antaranya ialah :
Latar tempat : didalam rumah, dibilik tidur,ditebing sungai, di kawasan perumahan. Latar masa : siang , malam dan pagi. Latar masyarakat : Masyarakat Melayu Islam, masyarakat feudal yang mementingkan diri sendiri.
Gagasan dan pemikiran penulis tentang cerita ini adalah, jangan lupa tentang perjuangan orang yang terdahulu daripada kita bagi memerdekan tanah air kita yang tercinta, kita harus hormat kepada orang yang lebih tua daripada kita walaupun orang tua itu tidak berpangkat dan berjawatan tinggi dalam komuniti kita. Disamping itu kita hendaklah juga menghormati orang tua kita yang telah banyak berjasa kepada kita, jangan menggaggap mereka itu telah nyanyuk dan pendapat mereka tidak kita gunakan.
3.0 PENUTUP
Ternyata banyak perbezaan dari segi penggunaan gaya bahasa diantara dua cerpen ini. Gaya bahasa yang digunakan oleh oleh Nor Faridah Manaf lebih kepada gaya bahasa santai dan mudah diikuti ceritanya manakala Shanon Ahmad begitu puitis dan sederhana sekali, kurang berdialog tapi kebanyakkannya monolog. Ini berkemugkinan besar disebabkan oleh generasi penulis yang berbeza.
Bibliografi
Awang Sariyan (1986). Kesinambungan Bahasa dalam Sastera Melayu. Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka.
Carter,R.(Ed). (1990).Languange and Literature. Unwin Hayman.
Henry Guntur Tarigan (1985). Pengajaran Gaya Bahasa. Bandung: Penerbit Angkasa
Keris Mas (1988). Gaya Bahasa Sastera. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.
Umar Junus ( 1989). Stilistik: Satu Pengantar. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Umar Junus, (1985). Dari Kota Ke Ideologi-Persoalan Stilistik Melayu, (selenggaraan Awang Sariyan), Petaling Jaya:Fajar Bakti.
Za’ba, (1965). Ilmu Mengarang Melayu, Kuala Lmpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan