Ahad, 8 Mei 2011

Kom Silang Budaya - BAGAIMANA UNTUK TIDAK BERSIFAT RASIS DALAM KOMUNIKASI SILANG BUDAYA


1.0 PENDAHULUAN
1.1 Pengenalan
Rasisme, diskriminasi rasial, prejudice dan berbagai sikap intoleransi masih hidup subur tidak hanya di bagian-bagian dunia yang secara stereotype dihubungkan dengan keadaan itu seperti halnya Amerika Syarikat. Sikap intoleransi itu ada dimana-mana, dengan berbagai baju. Asal mula istilah ras diketahui sekitar tahun 1600. Pada masa itu, Francois Bernier, pertama kali mengemukakan gagasan tentang pembezaan manusia berdasarkan kategori atau karakteristik warna kulit dan bentuk wajah (Alo Liliweri, 2005:21). Berdasarkan ciri fizikalnya manusia di dunia dapat di bagi ke dalam empat adalah hitam, putih, kuning dan merah. Seorang tokoh yang ras besar. Ras-ras tersebut memperkenalkan konsep tentang ras adalah Charles Darwin. Darwin memperkenalkan ras sebagai sesuatu hal yang mengacu pada ciri-ciri biologis dan fizikal. Salah satunya yang paling jelas adalah warna kulit Pada akhirnya, perbezaan berdasarkan warna kulit tersebut memicu lahirnya gerakan-gerakan yang mengunggulkan rasnya sendiri-sendiri. Teori Darwin dijadikan sebagai dasar tindakan untuk membenarkan penguasaan ras satu atas ras yang lain. Maka timbullah superioritas ras, ras yang merasa lebih unggul menindas ras yang dianggap lebih rendah. Konsep tentang keunggulan ras ini kemudian melahirkan rasialisme. Rasisme secara umum dapat diertikan sebagai serangan sikap, kecenderungan, pernyataan, dan tindakan yang mengunggulkan atau memusuhi kelompok masyarakat terutama karena identitas ras. Rasisme juga di pandang sebagai sebuah kebodohan karena tidak mendasarkan (diri) pada satu ilmu apapun, serta berlawanan dengan norma-norma etis, perikemanusiaan, dan hak-hak asasi manusia. Akibatnya, orang dari suku bangsa lain sering di diskriminasikan, dihina, dihisap, ditindas dandibunuh.Permasalahan rasisme nampaknya sangat menarik untuk dicermati. Menurut kajian yang telah dilakukan oleh pakar psikologi, mereka mengesahkan bahawa faktor yang paling besar peranannya dalam kebahagiaan manusia ialah perhubungan yang rapat dengan manusia yang lain. Ianya mengatasi kuasa wang dan kerjaya. Perhubungan yang rapat ini menjadi begitu penting kerana ia mempunyai empat fungsi yang sangat penting bagi jiwa manusia. Pertama manusia memerlukan perhubungan yang rapat kerana perhubungan itu sepertti dapat mententeramkan manusia. Apabila kita mempunyai hubungan yang rapat dengan manusia yang lain, kita akan sentiasa ada orang yang boleh dihubungi ketiak kita kesunyian. Kedua, kita manusia memerlukan rangsangan. Kita memerlukan rangsangan intelek, jasmani dan juga emosi. Tanpa rangsangan, kita akan menjadi murung, mengikut pakar psikologi, kemurungan berpontensi untuk menyebabkan kematian. Ketiga, kita juga memerlukan perhubungan yang rapat kerana daripada itu kita berasa diri kita dihargai. Kehadiran orang lain dalam hidup kita sudah cukup untuk membuat kita diperlukan dan penting kepada orang lain. Faktor yang keempat pula ia;lah kita memerlukan hubungan yang rapat dengan manusia lain kerana kita perlu menikmati kehidupan kita dan perlu mengurangkan rasa ketegangan dalam hidup kita. Setiap insane mempunyai keperluan untuk berkongsi tuah dan kegembiraan dengan individu yang lain. Oleh itu dalam berkomunikasi dengan seseorang itu kita hendaklah mengetahui tentang cara komunikasi rasia dan bagaimana untuk tidak bersifat rasis dalam komunikasi Silang budaya bagi mengelakkan sesuatu perkara yang tidak diingini berlaku.

2.0 DEFINISI, FAKTOR DAN KESAN KOMUNIKASI YANG RASIS
Komunikasi merupakan unsur terpenting dalam kehidupan manusia. Manusia yang tidak berkomunikasi akan berdepan dengan pelbagai masalah seperti masalah kesihatan dan mental. Kita perlu berkomunikasi untuk berkongsi perasaan dengan individu yang lain serta menjalin dan mengekalkan hubungan. Kita juga perlu berkomunikasi dengan orang lain untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan diri kita. Melalui kemahiran berkomunikasi membolehkan kita memujuk dan mempengaruhi orang lain untuk mencapai apa yang kita hajati. Komunikasi terdiri daripada lima jenis. Komunikasi antara perseorangan atau komunikasi interpersonal adalah jenis komunikasi yang melihat bagaimana proses komunikasi berlaku di antara dua individu dalam persekitaran bersemuka, serentak dan sehala. Ianya sebahagian daripada strategi kehidupan. Pada masa kini internet, laman web, laman social seperti facebook,myspace,twitter,friendster dan sebagainya telah member tafsiran yang berbeza terhadap erti kebebasan media itu sendiri.
Komunikasi menjadi medium untuk memperkatakan perkara – perkara yang sensitif seperti isu rasis. Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat, perkataan Rasis bermaksud orang yang mengamalakan kepercayaan bahawa bangsanya sahaja yang dianggap unggul atau pendukung utama kepada bangsa – bangsa lain di dunia. Manakala komunikasi rasis pula bermaksud komunikasi yang mempunyai prasangka dan diskriminikasi di antara kaum tertentu. Prasangka dan prajudis merupakan akar umbi segala bentukl komunikasi rasis.Komunikasi rasis adalah satu pandangan yang buruk terhadap individu atau kelompok manusia lain dengan hanya merujuk kepada ciri – ciri tertentu seperti ras, agama, pekerjaan, jantina atau kelas. Seperti mana dasar aprteheid yang diamalkan oleh kaum kulit putih di Afrika Selatan pada suatu ketika dahulu.
Prasangka timbul akibat penilaian awal yang dibentuk dan tidak dirujuk dengan tinjauan terhadap fakta – fakta yang sebenar. Perasaan prasangka sering kali dijadikan alat oleh golongan majority untuk menindas golongan minoriti. Walau bagaimanapun, ia tidak bererti bahawa golongan minority yang tertekan tidak mempunyai prasangka terhadap anggota majority atau kelompok lain. Kesan dari prasangka yang semakin menebal, lama – kelamaan akan muncul komunikasi rasis. Komunikasi rasis merupakan suatu masalah rumit yang dihadapi oleh dunia. Isu komunikasi rasis memang sukar dibendung dalam sebuah Negara yang berbilang kaum dan etnik seperti Malaysia. Di mana juga negara di dunia yang penduduknya berbilang etnik dan kaum sudah pasti berhadapan dengan masalah perkauman kecuali langkah awal diambil untuk menintergrasi rakyatnya sehingga mereka dapat menerima konsep satu bangsa dan mempunyai jati diri yang kuat terhadap negaranya.
Terdapat beberapa factor yang menyebabkan kepada komunikasi rasis ini. Diantarnya ialah diskriminikasi dan prasangka atas dasar warna kulit yang nyata merupakan faktor utama yang mendorong berlakunya komunikasi rasis. Terdapat juga sesetengah masyasrakat masih menilai kemampuan seseorang mengikut kaum etnik dan kelas sosial. Terdapat kaum – kaum tertentu diletakkan pada status yang lebih tinggi berbanding kaum lain. Hak kaum lain yang stastus lebih rendah dalam soal pembahagian kawasan perumahan, peluang pelajaran dan pekerjaan masih dipertikaikan. Pemodenan dan pembangunan ekonomi secara dasarnya tidak memaanfaatkan kaum yang berstatus rendah ini.
Oleh itu, layanan dan pandangan yang berbeza – beza diberikan oleh individu atau kelompok terhadap individu atau kelompok yang lain juga akan menyebabkan komunikasi rasis kerana mereka memandang dan menganggap bahawa perbezaan ras, kebudayaan, agama dan kelas social sebagai sesuatu yang membezakan taraf kedudukan dan sebagainya. Ini terletak pada pandangan mereka sendiri. Komunikasi rasis jika dibiarkan berterusan boleh mengancam kestabilan politik dan keamanan sesebuah Negara serta boleh mengakibatkan pengasingan kumpulan – kumpulan tertentu dari segi pelajaran, penempatan perumahan dan pekerjaan. Kaum – kaum minoriti yang tertindas dan tersisih dari segi kawasan perumahan, peluan pendidikan dan juga pekerjaan.
Di Malysia, isu perkauman memang tidak dapat dielakkan apabila kita memperkatakan tentang komunikasi rasis kerana terdapat golongan yang mempunyai beberapa ciri kesamaan seperti biologi atau buday cuba mempertahankan golongan masing – masing dan pada masa yang sama mereka akan menindas kaum yang lain sekiranya ada kesempatan untuk mereka berbuat demikian. Justeru, tidak hairanlah kita bahawa terdapat organisasi politik dan sosial di negara kita dibentuk berasakan perkauman dan etnik. Secara tidak langsung perkara sebegini akan mewujudkan unsure – unsure komunikasi rasis yang akan memecahbelahkan rakyat dan mendatangkan kesan buruk kepada usaha untuk menyatukan perpaduan rakyat berbilang kaum di Malaysia. Organisasi sebegini hanya untuk memperjuangkan kepentingan dan merebut hak – hak yang dirasakan perlu tanpa memikirkan kepentingan golongan lain. Mereka juga tidak akan melihat tentang keharmonian dan kesejahteraan negara kerana wujudnya komunikasi rasis yang boleh mengakibatkan pengasingan kumpulan – kumpulan tertentu. Pertubuhan dan organisasi yang ini nanti akan bersaing untuk mendaptkan sokongan seluas mungkin dari kumpulan kaum dan etnik masing – masing menerusi komunikasi rasisi ini.

3.0 BAGAIMANA UNTUK TIDAK BERSIFAT RASIS DALAM KOMUNIKASI SILANG BUDAYA
Kestabilan politik dan keharmonian antara kaum adalah aspek utama dan penting untuk bersikap dan bersifat tidak rasis dalam komunikasi silang budaya. Aspek ini sangat penting dalam sesebuah negara yang mempunyai pelbagai kaum seperti negara kita Malaysia kerana ianya dapat meneruskan pembangunan dan memancu ekonomi Negara bagai kesejahteraan rakyat. Keadaan kacau bilau terutamanya apabila membabitkan pergeseran kaum ekoran daripada komunkasi rasis tidak menguntungkan mana – mana pihak. Sebaliknya selurih rakyat mesti mempunyai sikap hormat menghormati, bertanggujawab dan bertolak ansur serta menjaga sensitivity kaum apabila berkomunikasi kerana setiap kaum sudah pastinya mempunyai pantang larang dalam adat serta budaya mereka masing – masing. Boleh dikatakan isu perkauman di Malaysia masih terkawal.
Setiap kaum lebih cenderung membela dan memperjuangkan hak serta kepentingan kaum sendiri. Mereka mudah melenting walaupun hanya disebabkan isu kecil yang hangat diperkatakan, seperti mana tindakan Pertubuhan Hindraf yang telah memprotes tentang penggunaan Novel Interlok sebagai salah satu daripada mata pelajaran sastera di sekolah menengah baru – baru ini. Memburukkan lagi keadaan apabila ada pemimpin kaum yang cuba menangguk di air yang keruh, kononnya mahu membela nasib kaumnya dengan bertindak melulu kerana mempunyai agenda dan kepentingan politik dan peribadinya sendiri. Seb agai seorang pemimpin mereka sepatutnya mengambil pendekatan komunikasi yang lebih bijak dan teratur dengan mengambil kira kepentingan semua kaum, bukannya mengambil tindakan yang melulu., seperti mana berlakunya pada negara kita pada 13 Mei 1969 dahulu,bertindak tanpa memikir perasaan kaum yang lain.
Segelintir pemimpin hari ini mengambil tindakan yang populis ketika berkomunikasi semasa berkomunikasi dalam menanagani isu kaum. Mereka mahu dilihat dan dianggap sebagai wira dalam kaum masing – masing sehingga kadang kala tidak menampakkan sikap tolak ansur dan profesionalisme sebagai seorang pemimpin. Kita sedia maklum dan faham tentang tindakan mereka itu, ini oleh kerana mereka tidak mahu dituduh gagal untuk membela kaum mereka sendiri.
Malaysia adalah negara kita dan tidak seharusnya komunikasi rasis dijadikanamalan rakyat Malaysia. Seluruh rakyat Malaysia hendaklah menolak komunikasi rasis ini. Seseorang yang bertangujawab dalam berbahasa seharusnya tahuu untuk berinteraksi ketika komunikasi berlaku. Kebolehan mengawal langkah pertama akan memudahkan seseorang itu menyesuaikan diri dalam perbualan biasa atau situasi pertuturan rasmi yang dihadiri masyarakat berbilangf kaum.Malahan sebelum ini, seseorang itu perlu terlebih dahulu memastikan iisu yang sedang dibual atau dibincangkan dan apabila sudah jelas, barulah mengemukakan pandangan yang tidak menyentuh sensitivity sesuatu kaum. Secara semulajadi setiap hari kita berinteraksi kerana sememangnya sedah menjadi tabii manusia sejak azali lagi. Kebebasan bersuara adalah hak asasi manusia dan tiada siapa atau sesuatu yang boleh mengancam kecuali dalam keadaan yang tertentu yang membabitkan isu sensitive seperti perkauman dan keagamaan. Kita per berkomunikasi dengan mengambil tindakan – tindakan bedasrkan kehendak semua kumpulan etnik dalam negara kita. Sebagai rakyat Malaysia kita perlu berkomunikasi dan berfikir dengan melepasi semppadan kaum masing – masing. Kehaman tentang perbezaan budaya merangkumi aspek pola komunikasi, adat resam, nilai, sikap dan pengharapan perlua ada. Sifat – sifat seperti berfikiran terbuka, sabar, berlapang dada, memandang perbezaan secara positif meredakan ketegangan dengan melihat perbezaan sebagai suatu yang unik, kelakar atau menyenangkan hati adalah antara sikap dan kualiti motivasi yang perlu ada untuk menagani situasi kesulitan dalam komunikasi silang budaya.
Mereka juga dituntut me;lahirkan tindakan yang melepasi tenbok kepentingan etnik dan kaum agar dapat mewujudkan negara bangsa yang dapat membina Malaysia yang makmur dan maju. Sebagai contohnya, bangsa Melayu hendaklah tidak berfikir dalam skop bangsa mereka sahaja dan tidak membatas interaksi dan tindakan mereka di dalam keentingan kaum mereka sahaja. Begitu juga dengan kaum – kaum lain seperti Cina, India, Dayak, Kedazan, Orang Ulu, Murut dan lain – lain kaum lagi. Mereka perlu melakukan perkara yang sama. Kemajuan sesebuah negara tidak boleh diukur hanya berdasarkan pembangunan fizikal dan kejayaan material semata – mata. Sebaliknya, aspek kemantapan social, nilai-nilai moral, kekuatan perpaduan dan keintelekualan serta keuntuhan budaya masyarakat yang berbilang kaum perlu juga diambil kira. Sebagai bangsa Malaysia kita perlu dan pastikan matlamat yang serupa dikongsi bersama seperti mana Slogan kita 1 Malaysia, rakyat didahulukan pencapaian diutamakan.
Di Malaysia, peranan media massa seperti internet menjadi pencabar utama sebaran am tradisional. Media baru mencetus budaya sendiri dan sering digunakan oleh golongan yang tidak bertanggujawab kerana komunikasi rasis mereka. Pertuduha dan pendakwaan memadai melalui internet sahaja. Hal ini tidak sepatutnya berlaku dalam komunikasi silang budaya kerana tidak membantu usaha kerajaan yang meyeru rakyat agar bersatu padu. Intergrasi dan cara berkomu bnikasi di antara kaum berasakan persamaan hak dan keadilan agar dapat membentuk masyrakat demokratik yang matang, mengamalkan satu bentuk persafahaman dan demokrasi yang unggul berasakan masyarakat yang boleh menjadi contoh kepada negara membangun. Masyarakat maskulin adlah masyarakat yang menilai ketegasan, daya saing, agresif, wawasan yang tinggi dan menekan pencapaian kebendaan, manakala masyarakat yang feminin pula, masyarakat yang lebih mengaalkan kualiti hidup dan member perhatian kepada kaum yang lemah. Nilai – nilai maskulinti dan feminiti ini juga member kesan ke atas bagaimana sesuatu masyarakat atau organisasi itu mengurus kehidupan mereka. Ini dapat diperhatikan dalam sapek penetapan keutamaan, cara pembuatan keputusan, gaya penyelesaian masalah dan konflik, pemberian penghargaan dan sebaginya. Kepelbagaian kebudayaan dalam sesuatu masyarakat haruslah diterima sebagai satu hakikat. Bersifat adaptif dan fleksibel adalah strategi yang berkesan dalam menangani masalah komunikasi rasis. Sifat diri seperti kesediaan untuk berkompromi, bersikap diplomasi, sensitive kepada situasi dan melihat perpektif orang perlu untuk berurusan dalam masyarakat yang berbilang kaum. Dalam menjayakan komunikasi silang budaya, mereka yang terlibat mestilah sensitif dan memberi perhatian dengan cara dan tingkah laku dia berkomunikasi.
Mereka ini perlu keluar dari kerangka komunikasi rasis dengan mengambil kira perspektif dan cara orang lain kerana membina jambatan silang budaya ,e,erlukan kesabaran, kepekaan dan kesungguhan. Keupayaan kita menjalinkan usahasama silang budaya dengan lebih baik dan berkesan dalam masyarakat yang berbilang kaum bergantung kepada kopentasi menjayakan komunikasi silang budaya. Untuk meningkatkan keberkesanan komunikasi silang budaya, kita mestilah faham tentang pengaruh budaya ke atas proses komunikasi. Kesulitan dan salah faham dalam komunikasi silang budaya akan lebih mudah terjadi sekiranya komunikator masing – masing buta perbezaan budaya.
Keadaan akan lebih teruk lagi ika komunikator angkuh dengan budaya dan adat resamnya. Hal ini tidak seharusnya berlaku dalam komunikasi silang budaya. Sudah tentu media baru menjadi perayaan sejagat jika alat komuniksi dipergunakan untuk menyebarkan maklumat yang boleh membawa kebaikan kepada perpaduan rakyat Malaysia menetrusi komunikasi silang budaya dan bukannya komunikasi rasis yang boleh menggugat keamanan negara kita ini. Untuk mewujudkan sikap tidak rasis dalam komunikasi kita sebagai rakyat Malaysia perlu ada sikap tolenrasi dan peka terhadap budaya dan adat resam sesuatu kaum yang ada di Malaysia ini. Bak kata perpatah Melayu” cakap siang pandang – pandang “. “Buat baik berpada – pada dan buat jahat jangan sekali.”


4.0 PENUTUP
4.1 Kesimpulan

Komunikasi rasis seharus dan sepatutnya dielakkan kerana ia boleh mengacam keselamatan dan ketenteraman awam. Ini kerana komunikasi didalam negara yang berbilang kaum perlu dilakukan dengan berhati – hati agar proses komunikasi tersebut tidak menyentuh sensitiviti masyarakat dan sekali gus diangap sebagai rasis. Individu yang berinteraksi dan berkomunikasi silang budaya seharusnya mengetahui perbezaan budaya dan pengaruh budaya ke atas komunikasi. Silap cara berkomunikasi akan menimbulkan tanggapan yang berbeza di antara sesuatu kaum. Berkomunikasi silang budaya seharusnya komunikator mengetahui perbezaan budaya dan pengaruh budaya ke atas komunikasi. Selama ini mungkin ramai di antara kita leka dan tidak sensitif atau peka tentang identity buadaya kita sendrir serta budaya kaum yang lain. Kita tidak sedar bagaimana budaya mempengaruhi kita dan bagaimana komunikasi berkait rapat dengan budaya kita dan budaya kaum yang lain. Kita tidak akan mengenal budaya dan mengerti budaya kita bjika kita tidak dapat membandingkan bagaimana budaya kita berbeza daripada budaya kaum yang lain. Dikatakan unsur kompratif adalah sangat perlu dalam mengetahui peranan dan pengaruh budaya ke atas kehidupan seharian kita agar komunikasi kita tidak dianggap sebagai komunikasi yang rasis. Kita harus ingat bahawa komunikasi rasis ini hanya akan membawa kemusnahan dan perbalahan kaum disamping akan menggangu kestabilan politk bagi sesebuah negara. Sesebuah negara itu akan hancur seandainya komunikasi rasis ini tidak dikawal dan diambil sebagai salah satu daripada agenda untuk memajukan hubungan antara kaum bagi sesebuah negara itu. Untuk mewujudkan sebuah masyarakat yang madani yang bertemadun dan amai damai budaya komunikasi rasis ini hendaklah dihindarkan. Oleh itu, kita hendaklah menjauhkan diri kita daripada mengamal komunikasi rasis ini.

3 ulasan:

 1. Hello, Saya Puan Sandra Ovia, wang pemberi pinjaman swasta, adakah anda dalam hutang? Anda memerlukan rangsangan kewangan? pinjaman untuk merancang untuk tahun baru, untuk memenuhi sehingga bil anda, mengembangkan perniagaan anda pada tahun ini dan juga untuk pengubahsuaian rumah anda. Saya memberi pinjaman kepada syarikat-syarikat tempatan, antarabangsa dan juga pada kadar faedah yang sangat rendah sebanyak 2%. Anda boleh menghubungi kami melalui E-mel: (sandraovialoanfirm@gmail.com)
  Anda dipersilakan untuk syarikat pinjaman kami dan kami akan memberikan anda perkhidmatan yang terbaik kami.

  BalasPadam
 2. Hello,
  Adakah anda dari segi kewangan ke bawah? adalah perniagaan anda menangis untuk kebangkitan semula kewangan, adakah anda mendapatkan pinjaman di bank dan tangan pemberi pinjaman yang salah dan anda di mana menolak? mencari tiada lagi, beberapa pemberi pinjaman di sini tidak bersedia untuk membantu anda, semua yang mereka mahu adalah untuk merobek anda wang yang diperolehi keras anda, menipu rakyat yang tidak berdosa dan meningkatkan kesakitan mereka. Kami adalah pemberi pinjaman yang boleh dipercayai dan kami memulakan program pinjaman ini untuk membasmi kemiskinan dan mewujudkan peluang untuk keistimewaan yang kurang untuk membolehkan mereka menubuhkan sendiri dan memulihkan perniagaan mereka. untuk maklumat lanjut, anda boleh menghubungi kami melalui e-mel: anitacharlesqualityloanfirm@gmail.com dan mengisi borang di bawah.

  PEMINJAM'S DATA.
  1) Nama Penuh: ......... 2) Negara: ...... 3) Alamat: ......... 4) Jenis Kelamin: ..................
  5) Status Perkahwinan: ... ..... 6) Pekerjaan: .......... Number 7) Telefon: ........................... 8) Pada masa ini kedudukan di tempat kerja: .... ............ 9) Monthlyincome ...... ...................
  10) Pinjaman Tempoh: ............... 11) Tujuan pinjaman: ............... 12) Agama: ............
  13) Tarikh lahir: ........................

  sila memohon syarikat yang sah, kejayaan anda adalah matlamat kami.

  BalasPadam
 3. Aku indriaty manirjo, saya ingin bersaksi pekerjaan yang baik dari Allah dalam hidup saya kepada orang-orang saya yang mencari untuk pinjaman di Asia dan bagian lain dari kata, karena ekonomi yang buruk di beberapa negara. Apakah mereka orang yang mencari pinjaman di antara kamu? Maka Anda harus sangat berhati-hati karena banyak perusahaan pinjaman penipuan di sini di internet, tetapi mereka masih asli sekali di perusahaan pinjaman palsu. Saya telah menjadi korban dari suatu 6-kredit pemberi pinjaman penipuan, saya kehilangan begitu banyak uang karena saya mencari pinjaman dari perusahaan mereka. Aku hampir mati dalam proses karena saya ditangkap oleh orang-orang dari utang saya sendiri, sebelum aku rilis dari penjara dan teman yang saya saya menjelaskan situasi saya kemudian memperkenalkan saya ke perusahaan pinjaman reliabl yang MAGRETSPENCERLOANCOMPANY. Saya mendapat pinjaman saya Rp850,000,000 dari MAGRETSPENCERLOANCOMPANY sangat mudah dalam 24 jam yang saya diterapkan, Jadi saya memutuskan untuk berbagi pekerjaan yang baik dari Allah melalui MAGRETSPENCERLOANCOMPANY dalam kehidupan keluarga saya. Saya meminta nasihat Anda jika Anda membutuhkan pinjaman Anda lebih baik kontak MAGRETSPENCERLOANCOMPANY. menghubungi mereka melalui email:. (magretspencerloancompany@gmail.com)
  Anda juga dapat menghubungi saya melalui email saya di (indriatymanirjo010@gmail.com) jika Anda merasa sulit atau ingin prosedur untuk memperoleh pinjaman.

  BalasPadam